Grieks koor I Charoumeni Chorodia zoekt nieuwe dirigent